KULTŪRIZMO AKADEMIJOS SVEIKINIMAS

KULTŪRIZMO AKADEMIJOS SVEIKINIMAS

 

Kultūrizmo akademijos vardu sveikiname Jus ir Jūsų artimuosius šv. Velykų proga ir linkime šviesios, šiltos ir ramios Viešpaties Prisikėlimo šventės!