Apie mus

Kultūrizmo akademija (toliau – Akademija) – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas viešasis juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, kurie pritaria Akademijos tikslams ir uždaviniams.

Misija –  naujausiomis mokslo žiniomis suteikti galimybę tobulėti sporto ir sveikatingumo srityse, tuo prisidedant prie globalios sporto ir sveikatingumo plėtros.

Vizija – tapti globaliai veikiančia organizacija, teikiant aukštos kokybės mokymus sportui ir sveikatingumui, sudarant sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę ir atrankant talentingus sportininkus, juos rengiant tarptautinėms varžyboms.

Akademija glaudžiai bendradarbiaudama su mokslo įstaigomis, giminingomis bei tarptautinėmis organizacijomis, vykdo mokslinių tyrimų veiklą. Organizuoja leidybą, mokslines konferencijas, tobulinimosi kursus, seminarus, paskaitas, mokymus, sporto ir laisvalaikio renginius. Sudaro sąlygas ugdyti sveiką ir fiziškai aktyvią visuomenę. Atrenka talentingus sportininkus, juos konsultuoja, rengia tarptautinėms varžyboms.