Nariai

Kultūrizmo akademijos (toliau – Akademija) nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. Kandidatai į Akademijos narius turi pateikti:

  • Nustatytos formos rašytinį prašymą Akademijos prezidentui ir trijų esamų fizinių narių raštiškas rekomendacijas;
  • Juridiniai asmenys papildomai turi pateikti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją ir savo veiklos aprašymą, o jei organizacija turi narių, tai pateikiamas jų sąrašas.

Akademija turi teisę nepriimti kandidatų į narius, užsiimančių veikla, prieštaraujančia Akademijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams ir dėl kitų svarbių priežasčių, kurias Akademija turi nurodyti savo nutarime dėl atsisakymo priimti į Akademijos narius. Akademijai patenkinus prašymą, priimtasis narys per tris dienas nuo Akademijos sprendimo privalo sumokėti nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį. Nario teisės ir pareigos įgyjamos sekančią darbo dieną po stojamojo ir nario mokesčių sumokėjimo.