Meniu
Meniu
Prekių krepšelis

„70 metų, tai tik pradžia...“

„70 metų, tai tik pradžia...“
„70 metų, tai tik pradžia...“
9.00€
Be PVM: 9.00€
  • Atsargos: Turime
  • Kodas: KN2

Galimi pasirinkimai

Aprašymas

Knyga „70 metų, tai tik pradžia... “ (pirmoji knyga, iš serijos „Dvasinis ir fizinis striptizas“) – au­to­biog­ra­fi­nėje kny­go­je vilnietis fotografas, leidėjas, literatas, sportininkas Valerijus Koreškovas da­li­ja­si sa­vo pa­tir­ti­mi, skleidžia ži­nią, kad kiek­vie­nas esa­me pa­jė­gus keis­ti sa­vo gy­ve­ni­mą, ku­ris ne­si­bai­gia su­lau­kus 70-ies. Gyvenimas tę­sia­si spor­tuo­jant, už­sii­mant mėgs­ta­ma veik­la. V. Koreškovas, sulaukęs garbingo amžiaus, ne tik sportuoja, bet ir tebedalyvauja lengvosios atletikos ir sunkiosios atletikos varžybose. „Jei atei­nu į sa­lę ir jau­čiu, kad ne­ga­liu dirb­ti, išei­nu. Nep­rie­var­tau­ju sa­vęs. Da­rau tiek, kiek jau­čiu, kad ga­liu, ne­ža­lo­ju sa­vęs. Spor­tas tu­ri teik­ti ma­lo­nu­mą. Sup­ra­tau, kad fi­zi­nę for­mą ga­li­ma iš­lai­ky­ti ne tik iki 70-ies, bet ir ge­ro­kai il­giau. Kaip tai pasiekti skaitykite mano knygoje, kurioje aprašiau savo treniruotes, varžybas ir kitas patirtis... “, – sa­ko V. Koreškovas.

V. Koreškovas yra Kultūrizmo akademijos laureatas, apdovanotas medaliu „Už ypatingus nuopelnus kultūrizmui“. Italas Biagio Filizola V. Korėškovui įteikė „Gri­mek Award“ ap­do­va­no­ji­mą už as­me­ni­nį in­dė­lį pro­pa­guo­jant kū­no kul­tū­rą bei spor­tą.

Autorius: Valerijus Koreškovas
Leidėjas: V. Koreškovo PĮm. „Fodijas“
Metai: 2012
Puslapiai: 188
ISBN: 978-9986-33-040-0
Formatas: 14,6 x 21,5 x 1,2 cm, minkšti viršeliai.
Kalba: Lietuvių