KULTŪRIZMO AKADEMIJOS PARTNERIS – VILNIAUS KOLEGIJA

KULTŪRIZMO AKADEMIJOS PARTNERIS – VILNIAUS KOLEGIJA


Vilniaus kolegijos logotipas

Kultūrizmo akademija 2022 m. liepos 18 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetu. Planuojamas vykdyti abipusiai naudingas bendradarbiavimas organizuojant bendrus sveikatingumo renginius, projektus, keliant specialistų kvalifikaciją, gerinant studijų procesą, vykdant užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus. Sutartį pasirašė Kultūrizmo akademijos prezidentas Remigijus Bimba ir Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanė Birutė Gostevičienė.
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto internetinis puslapis: www.viko.lt