KULTŪRIZMO AKADEMIJOS IR VILNIAUS KOLEGIJOS ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

KULTŪRIZMO AKADEMIJOS IR VILNIAUS KOLEGIJOS ATSTOVŲ SUSITIKIMAS

Iš kairės: dr. Jurgita Kazlauskienė, Birutė Gostevičienė, Remigijus Bimba ir Gabrielė Turlinskienė. KA nuotr.

Kultūrizmo akademijos prezidentas Remigijus Bimba 2022 m. rugsėjo 13 d. Vilniaus kolegijoje susitiko su Sveikatos priežiūros fakulteto dekane Birute Gostevičiene, prodekane dr. Jurgita Kazlauskiene, partnerysčių ir praktinio mokymo skyriaus vedėja Gabriele Turlinskiene. Buvo aptartos galimybės vykdyti abipusiai naudingus bendrus sveikatingumo renginius, projektus, keliant specialistų kvalifikaciją, gerinant studijų procesą, vykdant užsakomuosius taikomuosius mokslinius tyrimus.
Kultūrizmo akademijos prezidentas Remigijus Bimba Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto dekanei Birutei Gostevičienei įteikė padėką ir vardinį, auksinį Kultūrizmo akademijos ženklą.
Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto internetinis puslapis: www.viko.lt