Kultūrizmo akademijos prezidentas Remigijus Bimba rankose laiko leidinį „Kultūrizmo akademija“ ir  Lietuvos sporto muziejaus l.e.p. direktorė Ilona Petrokienė, kuriai įteiktas vardinis, auksinis ženklas „Už svarų indėlį populiarinant kultūrizmo sporto šaką“. / KA nuotrauka.


2023 m. liepos 27 d. Kaune Lietuvos sporto muziejuje Kultūrizmo akademijos prezidentas Remigijus Bimba susitiko su šio muziejaus l.e.p. direktore Ilona Petrokiene. Susitikimo metu Kultūrizmo akademijos prezidentas R. Bimba domėjosi Lietuvos sporto muziejaus veikla. Muziejininkai pasidalino savo patirtimi ir suteikė metodinius patarimus dėl eksponatų tvarkymo rengiamam Lietuvos kultūrizmo muziejui. Kultūrizmo akademijos prezidentas R. Bimba padovanojo Lietuvos sporto muziejui leidinį „Kultūrizmo akademija". Lietuvos sporto muziejaus l.e.p. direktorei Ilona Petrokienei buvo įteiktas vardinis, auksinis ženklas „Už svarų indėlį populiarinant kultūrizmo sporto šaką“.