Pro memoria
Vytautas Jankauskas (1939–2022)

Su giliu liūdesiu pranešame, kad eidamas 83-uosius gyvenimo metus mirė žymus Lietuvos kultūrizmo treneris, vienas šios sporto šakos pradininkų šalyje, pirmasis Lietuvos atletinės gimnastikos komiteto pirmininkas, kuris organizuotam kultūrizmo judėjimui vadovavo 1966–1967 m., klubo „Jaunystė“ įkūrėjas ir vadovas Vytautas Jankauskas.

Velionis pašarvotas laidojimo namuose „Gedulas“ (S. Žukausko g. 3 B, Kaunas). Laidojimo ceremonija vyks gruodžio 22 d. 12 val.

Užuojauta artimiesiems, draugams, kultūrizmo bendruomenei.